dinsdag 22 november 2016

Een minister voor ouderen

Onlangs verscheen in de pers een bericht dat de ChristenUnie een nieuwe minister voor ouderen wil? Een minister voor ouderen zegt u?
Ja een minister van ouderen! Dat is helemaal niet zo’n gek idee, zeker niet gelet op het feit dat men verwacht dat er in 2030 meer dan vier miljoen 65-plussers zijn.

Zo’n minister voor ouderen zou zich met beleidszaken gaan bemoeien die over ouder gaan. Verbinding is dan het sleutelwoord, verbinding tussen bijvoorbeeld zorg en werk voor ouderen.
Bij Well-Fair spreken we iedere dag ouderen, tientallen per dag. Ze komen op allerlei manieren in contact met Well-Fair. Waar we vroeger veel brieven of telefoontjes kregen, krijgen we nu ook veel e-mails of reageren mensen via onze website met een vraag of een opmerking. Ook onze ouderen vinden steeds meer hun weg in de digitale revolutie. En dat beperkt zich niet tot een potje dammen of schaken op de tablet. We staan er soms verbaasd van hoe digitaal onze ouderen al zijn. Een Whats-app bericht krijgen van oma van 78 is helemaal niet vreemd meer!

Goed dat de ChristenUnie dit nu op de agenda zet. Hopelijk is het meer dan een verkiezingsbelofte en willen ze deze functie echt inhoud gaan geven. Het zou goed zijn zo’n minister die de belangen van onze oudere kan verdedigen. Bij Well-Fair zien we bijvoorbeeld vaak dat ouderen zich eenzaam voelen, dat ze ontwikkelingen niet zo snel kunnen volgen en daar gewoon wat hulp bij nodig hebben. Onze nieuwe minister moet er voor zorgen dat ouderen een betekenisvolle plek krijgen in de samenleving!

Enneh…, die vier miljoen 65 plussers in 2030 zullen onmogelijk allemaal in een verpleeg- of verzorgingstehuis kunnen wonen. Dat hoeft waarschijnlijk ook niet omdat een grote groep oudere nog vitaal genoeg is om voor zichzelf te kunnen zorgen. Ook belangrijk voor de nieuwe minister om daar over na te denken. Nadenken over hoe de overheid ouderen kan helpen om langer zelfstandig thuis te wonen. Bij Well-Fair vertellen we dagelijks aan onze ouderen welke mooie oplossingen er zijn om langer zelfstandig thuis te wonen. Praktische oplossingen die het leven voor onze oudere medemens kunnen veraangenamen en, last but not least de verzorging door de mantelzorger een stuk eenvoudiger te maken.

Dus… kom maar op met die nieuwe minister, hij of zij kan in gesprek met de ouderen, ouderenbonden, leveranciers etc etc. Het zou voor onze ouderen een mooie waardering zijn als ze “hun eigen” minister krijgen, dat verdienen onze ouderen!

dinsdag 1 november 2016

Steeds meer ouderen komen te overlijden, door het gevolg van een val

Het is zorgwekkend dat het aantal ouderen dat overlijdt na een val op dit moment alleen maar toeneemt. Volgens het CBS(Centraal bureau statistiek) kwamen er in 2015, maar liefst 3267 vijfenzestigplussers om het leven door een val. In 2010 lag dit aantal nog op 2117, dat is bijna 35 procent minder. En als we nog verder terug in de tijd gaan, dan blijkt dat tien jaar geleden het aantal dodelijke vallen nog niet de helft beliep van wat het nu is.

Een val van een oudere veroorzaakt erg veel leed en verdriet . Een treffend voorbeeld hiervan was kortgeleden, waar een  79-jarige man uit Leiden in het nieuws kwam, omdat hij 5 dagen lang in zijn eigen huis hulpeloos had gelegen na een val. Gelukkig werd de man uiteindelijk gevonden door de Politie na een tip van de buren, die het opmerkelijk hadden gevonden dat de televisie dag en nacht aan stond, zonder dat er nog een spoor van de man te bekennen was.

De oorzaak van deze stijging, zit hem met name in het feit dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, het risico op ongelukken thuis neemt daarmee alleen maar toe, met name de trap en badkamer zijn in huis 2 risicogevoelige factoren.
Waarbij de ouderen zichzelf totaal niet realiseren, dat het gevolg van de val hun leven totaal kan veranderen. Helaas is zelfs gebleken dat in vele gevallen de zelfstandigheid voor het resterende leven weg is.

Enige tijd geleden werd een 83-jarige vrouw uit het Gelderse Klarenbeek gevonden nadat ze vier dagen in haar tuin had gelegen. De val ontstond naar dat ze naar buiten was gelopen om de krant te gaan halen.

Volgens de website van veiligheid.nl is "Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door ongevallen bij ouderen", Sterker nog veiligheid.nl verwacht dat het aantal doden van ouderen door middel van een val tot 2030 met nog eens 77 procent zal stijgen. Deze stijging is op zijn minst opmerkelijk te noemen, omdat de groei hiervan veel harder gaat de groei van de gemiddelde leeftijd van de bevolking.

Zorgwekkend zijn ook de cijfers die Ouderenorganisatie Anbo melde, dat meer dan een derde van de ouderen tussen de 65 en 80 jaar afgelopen twee jaar een of meerdere keren is gevallen. Meer dan een kwart moest hulp inroepen van een huisarts, EHBO-post of moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Hoe dan ook de verwachting is dat het  aantal incidenten allen maar zal toe nemen, ook als je corrigeert voor het effect van de vergrijzing. De mensen leven gemiddeld genomen namelijk langer, ook met eventuele ziekten en aandoeningen.

Het gevaar daarvan is dat vallen ook vaak een gevolg is van een ziekte, of een probleem met het evenwichtsorgaan. Ook pillen kunnen de reactie snelheid negatief beinvloeden of voor wisselingen in de bloeddruk zorgen.

Hoe dan ook zijn we er vast van overtuigd dat door het langer thuis wonen het aantal bezoeken van ouderen aan de eerste hulp zal stijgen. .

De grootste veroorzaker van het probleem, is dat ouderen vaak moeite hebben met het accepteren van het ouderdomsproces. Ze willen vaak koste wat het kost geen rekening houden met hun lichamelijke beperking. Vallen is vaak iets voor ouderen, maar ik, ik ben nog lang niet oud.
Al met al wederom een reden, om ook na het lezen van dit artikel een bezoek te brengen aan de Well-fair belevingswereld, waar we laten zien dat veilig comfortabel oud worden mogelijkheid word door middel van de juiste aanpassingen in uw woning.